Room to Read

Vi støtter Room to Read

                                                                              800 millioner mennesker kan ikke lese – to tredjedeler er kvinner og jenter. 

room-to-read

10 mill. barn i verden blir hjulpet gjennom ulike program i regi av Room to Read. De har fokus på å lære barn, – spesielt jenter  å lese og hjelpe dem med skolegang, og ikke minst fullføre skole.

The World Change Challenge
Many world problems can be addressed through one solution: education. Why? Because knowing how to read makes people safer, healthier and more self-sufficient — yet nearly 800 million people are illiterate and two thirds are women and girls. That’s why Room to Read’s innovative model focuses on deep, systemic transformation within schools in low-income countries during the two most critical time periods in a child’s schooling: early primary school for literacy acquisition and secondary school for girls’ education.»

Tekst: Room to Read

Room to Read er en grobal organisasjon med hovedkontor i San Francisco USA med over 1000 ansatte i 17 land, inkludert 10 land i Asia og Afrika som har et pågående program for å lære barn å lese og gå i skole.

Med  vårt lille bidrag gjøre vi en liten forskjell for en jente. Ønsker du å vite mer om  Room to Read og deres arbeid, gå inn på www.roomtoread.com